Fundacja

Promyk słońcA

Projekty

Znajdź projekt dla siebie

na strone samo-dzielni

SAMO-Dzielni

Wsparcie asystenckie dla osób z niepełnosprawnością – mieszkańców Wrocławia, realizowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w partnerstwie
z Gminą Wrocław – Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej we Wrocławiu.
Więcej…

na stronę horyzont

Usługi asystenckie w powiatach woj. dolnośląskiego

Wsparcie asystenckie dla osób z niepełnosprawnością – mieszkańców Legnicy, Wałbrzycha i powiatów: wrocławskiego, wałbrzyskiego i wołowskiego – realizowany  ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w partnerstwie z Województwem Dolnośląskim.
Więcej…

Projekty-terapie-finansowane-PPFRON-1000-komp-srednia

Terapie finansowane przez PFRON

Prowadzenie terapii dla osób z niepełnosprawnością w wieku od urodzenia do 18 roku życia.
Więcej…

projekty-rozwoj-kometencji-1000-komp-srednia

Rozwój kompetencji szkolnych i umiejętności społecznych przedszkolaków

Prowadzenie zajęć dodatkowych dla dzieci z Publicznego Przedszkola Integracyjnego „Promyk Słońca”. 
Więcej…

Razem - baner

Razem w pełni sprawni 2018

Projekt skierowany do szkół podstawowych, gimnazjalnych i średnich (ogólnodostępnych i integracyjnych) z terenu województwa dolnośląskiego.
Więcej…

Projekty zakończone

Znajdź projekt dla siebie

Zobacz Więcej…

Zamknij Menu